Investicijų vadovas

Anykščių rajono investicijų vadovas parengtas siekiant plėtoti Anykščių rajono paramos mažoms ir vidutinėms įmonėms sistemą bei kurti palankią investicinę aplinką. Kartu siekiama didinti regione esančių verslo galimybių sklaidą. Įmonės, kurios rajone jau veikia ar kurias dar ketinama steigti, arba privatūs investuotojai galės susipažinti su potencialiomis verslo plėtros regione galimybėmis, kurti naujus produktus bei paslaugas, užpildyti neišnaudotas nišas. Pristatoma 40 investavimo galimybių.
Tikimasi, kad Anykščių rajono investicijų vadovas atkreips investuotojų iš kitų šalių ar regionų dėmesį, didins įmonių plėtrą, skatins steigti naujas įmones, padės jau veikiančioms įmonėms pereiti prie vertingesnių produktų ir paslaugų.

Anykščių rajono investicijų vadovas parengtas įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą „Anykščių ir Pasvalio rajonų paramos sistemos SVV įmonėms išvystymas bei palankios investicinės aplinkos kūrimas“.